Natur & Fritid

Verksamhet:
Sköter om och ser till att våra forsar förblir de sevärdheter det är.
Bland annat Mårdseleforsen. 

Ägare:
Sven-Åke Lundholm

Kontaktinfo:
Solvägen 12

92194 Rusksele

Tel : 0950-541128