Rusksele Skogsmaskiner

Verksamhet:
Skogsentreprenader, Två avverkningsgrupper med skördare och skotare för såväl slutavverkning som gallring

Information:
Företaget startade i början av 1970 av Helmer Dahlgren, pappa till de nuvarande ägarna. Helmers strävan var som så många andra i byn att skaffa arbete åt sina söner för att skapa möjlighet att kunna bo kvar i Rusksele. Företaget ombildades till bolag 1984.

Ägare:
Christer Dahlgren, Mats Dahlgren, Bertil Dahlgren

Kontaktinfo:
Kontoret 0950-541012

Mats 070-6257341
Fax 0950-541195

Företaget grundades:
1984

Verkstad

 

Årets företagare i Lycksele kommun 2002

 

Crister, Mats och Bertil Dahlgren ”har utvecklat Rusksele Skogsmaskiner AB till ett av de större privata skogsentreprenadföretagen i länet. Alla tre har genom sina insatser gjort sig väl förtjänta av utmärkelsen Årets företagare 2002”, sa Lilly Bäcklund, styrelseordförande i Lyanfonden i sitt hyllningstal.