Hyres huset

1989 byggdes det första hyreshuset med sex lägenheter.  Kostnaden blev 2,9 miljoner kronor och huset byggdes av byns byggföretag Rusksele Måleri & Bygg AB på totalentreprenad. Redan innan de var färdigbyggd var också huset uthyrd och den första inflyttningen på länge till byn var ett faktum. Den ambitionen att bygga för våra yngre familjer uteblev eftersom deras behov var mera inriktade mot en egen villa. Detta år gjorde Runo Edström på uppdrag av Folkrörelserådet också filmen ”Varför går de så bra för Rusksele”. Denna filmsekvens sändes flera gånger tillsammans med andra liknande både i TV och användes på flera Landsbygdskonferanser både i Sverige och Norden.

I samband med att hyreshuset byggdes bildades också Sveriges första privata allmännyttiga bostadsstiftelse med tillstånd av regeringen. Föredragande var dåvarande Bostadsminister Hans Gustavsson. Stiftelsen Ruskselehus blev också modell för flertalet liknande driftsformer i Sverige. Det som drev fram just den driftsformen var förutsättningarna att kunna få billigare ränta på bostadslånet.