Kåtabergets Fritidsförening

Verksamhet:
Vintertid bedrivs en slalomanläggning ca 5km väster om Rusksele, 500 meter
från Enebacken.

Backen är öppen lördag-söndag 11:00 - 15:00, plus torsdag kvällar 18:00 - 20:00 i den mån det finns snö.

KÅFF, kåtabergets fritidsförening bildades i april 2002. Första årsmötet
hölls i oktober samma år.
Målet med föreningen är att bedriva verksamheten i Kåtabergets skidlift
samt övrig fritidsverksamhet.
I februari 2003 övertogs skidanläggningen i Kåtaberget från

friluftsfrämjandet som drivit den sedan starten på 1960-talet.

Ordförande:

Mickael Wennstig

Tel : 0706280562

Vice ordförande, kassör:

Bengt Jonsson

Tel: 070-5411309

 

snö