Servicecentrum

Verksamhet:


Föreningen har till uppgift att bevara och utveckla servicen i Rusksele och

dess närområde. Så som affär och mack för vår och bygdens framtid.

 

Ordförande:

Henry Karlsson

Solvägen 26

92194 Rusksele

Tel: 0950-541090