Rusksele Viltvårdsförening

Ordförande:

Per Dahlgren
Vindelälvsvägen 45A
921 94 Rusksele

Tel : 0950-541027


Kassör:

Dennis Foghelin

Verksamhet:

Bildades 1959. De första två åren var Daniel Israelsson ordförande.

Sedan efterträddes han av Åke Alnerssonsom fungerade som ordförande i 14

år. Ulrik Andersson blev ordf. 1975. Sedan följdes han av Sven-Erik Dahlgren

 

som var ordförande från 1976 till 1990 alltså i 13år, Kennet Vestman 90-91,

Dan-Gustav Israelsson 92-93. Tord Israelsson var ordförande från 1994 till

2001. Sven-Olof Dahlgren 2002-2003 och 2004 valdes Per Dahlgren som

ordförande.

1959 var tilldelningen 1 älg. 1960 var tilldelningen 3 älgar och det fälldes

5 stycken beroende på en överskjutning sista älgjaktsdagen. Om detta finns

berättat "Jakten på Janneberget" se särskild länk. Jaktåret 1982 -1983 fälldes

de flesta älgarna 9 vuxna och 8 kalvar. Sammanlagt har det från områdets

bildande tills 2003 fällts 300 älgar varav 129 har varit kalvar.