Rusksele Intresseförening

 

Verksamhet:
Föreningen huvuduppgift är att ta till vara bybornas gemensamma intressen, och att vara byns "ansikte utåt". 

Föreningen äger även några fastigheter i byn som hyrs ut.

Ordförande:
Bert-Ola Fransson
Vindelälvsvägen 44    
921 94 Rusksele

070-3922983

Kassör:
Håkan Lindgren