Missionskyrkan

Verksamhet:
Mötesverksamhet och barnarbete

Ordförande:
Margita Dahlgren
Vindelälvsvägen 41
92194 Rusksele


Tel : 0950-541061

 

Kassör:
Mats Dahlgren