Fakta om Rusksele

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://rusksele.se/fakta#sigProGalleria2127c06c6b

Rusksele ligger 4mil norr om Lycksele och 14mil väst om Umeå vid Vindelälvens strand. Rusksele ligger i Västerbottens län och i lapplands landskap. Antal invånare: 270
Antal företag: 20

I Rusksele finns idag bensinstation, skola, affär, dagis, äldreboende och en restaurang + en slalombacke en bit från byn. Detta är några saker som gör Rusksele attraktivt att bo i.

Historia
1694 fick Jon Larsson från Hjuken skattefrihet i Rusksele. Han och hans familj blev då de första nybyggarna vid Ruskselet och hans enda grannar var lapparna.

Befolkningstillväxten tog fart först när Jon Larssons barnbarn Jonas Andersson år 1762 delade och lämnad nybygget till drängen Per Jonsson och pigan Elsa Olofsson. Livnärde sig på denna tiden gjorde man mest på små jordbruk, jakt och fiske.

Sakta men säkert växte byn och människorna här kännetecknas av en stor idérikedom. Redan under första delen av 1900-talet startades många av de företag som idag är grunden till den starka företagsamhet som finns i Rusksele.

I början av 1900-talet spred sig väckelserörelsen över hela landet. I Rusksele fick både missionsförbundet och pingströrelsen sitt fotfäste. Än idag präglas byn av en kraftig frikyrklighet.

En av Sveriges sista orörda älvar, Vindelälven, rinner som en pulsåder genom byn. Under 1960-talet var invånarantalet som störst, men i samband med omstruktureringen av jordbruket började ungdomarna att röra på sig, dels för utbildning, dels för arbete på annan ort. Idag kan vi glädjas åt att invånarantalet är relativt stabilt.

 

Behovet av hyreslägenheter väcktes tidigt hos en del bybor. Kristoffer Israelsson som drev en rörmockarfirma i byn tyckta att de borde finnas lägenheter för folk som ville flytta till Rusksele och inte ville bygga eget hus. 1951 byggde han därför en fastighet som inrymde tre lägenheter samt en affärslokal och sedermera också lokaler för posten. Affärslokalen hyrdes under många år av konsum, i dag finns byns enda affär Handlarn i lokalerna. Många är de hyresgäster som under årets lopp getts möjlighet att kortare eller längre tider bo i detta hyreshus. De finns också exempel på de som några år bodde där för att senare bygga egna villor. En förutseende man som betydde mycket för utvecklingen i Rusksele.


          Byautveckling i Rusksele

          I samband med Hela ”Sverige Ska Leva” kampanjen som påbörjades 1987, påbörjades processen i Rusksele 1988. I samband med ett besök av Benny Jansson från Folkrörelserådet väcktes tanken om vår framtid och förutsättningarna för byns utveckling.
I ett läge där behovet av bostäder tydligt utryckts och där brist på profilering och marknadsföring av byn som bostadsort inte kommit tillstånd utrycktes ett tydligt ”krisläge”. I flera studiecirklar påbörjades arbetet målinriktad. En särskild marknadsföringsgrupp kom i arbete, en grupp som tog tag i bostadsfrågan och en annan som arbetade med turism och besökningsnäring.